LOGGA IN
OM ROTBYGD


Möte logen nr 659 Enighet i Torhamn ca 1905. Kortet ägs av Svea Andersson.
Möte logen nr 659 Enighet i Torhamn ca 1905. Kortet ägs av Svea Andersson.

Nykterhetslogen Enighet i Torhamn

I slutet av 1800-talet ansÃ¥gs fylleriet vara ett stort problem i Sverige och det bildades dÃ¥ organisationer som skulle motverka detta. I Torhamn bildades nykterhetslogen Enighet som en lokalförening av Nationaltemplarorden och fick nr 659.  Logen bildades ca 1895 och verksamheten pÃ¥gick till ca 1937.

Medlemmar

Varje medlem fick vid inträdet i logen avlägga följande förbindelse:

·         att aldrig under nÃ¥gon förevändning tillverka, köpa, sälja, nyttja, bjuda eller Ã¥t nÃ¥gon, hvem det vara mÃ¥, tillhandahÃ¥lla spritdrycker, alkoholhaltiga viner, öl, porter eller nÃ¥gon annan berusande dryck sÃ¥som njutningsmedel;

·         att pÃ¥ alla hederliga och lagliga sätt motarbeta deras bruk i samhället;

·         att ej för obehöriga personer uppenbara denna Ordens enskilda föreskrifter och förhandlingar samt noggrant söka efterlefva dess lagar;

·         att ej förorätta nÃ¥gon af denna Ordens medlemmar eller tillÃ¥ta nÃ¥gon blifva förorättad, samt

·         att söka göra allt, hvad pÃ¥ mig vidkommer, för att främja Ordens och pÃ¥ samma gÃ¥ng nykterhetssakens sanna bästa.

I medlemsmatrikeln finns uppgifter om 318 medlemmar som intogs mellan 1895 och 1910, 97 medlemmar som intogs mellan 1912 och 1922, 28 medlemmar som intogs mellan 1923 och 1927 och ytterligare 51 medlemmar mellan 1927 och 1933. Totalt hade logen alltså 494 medlemmar med bostadsort i Torhamn, Sandhamn, Truseryd, Steneryd, Brunsvik, Grebbegården, Gisslevik, Bussevik, Ungskär, Hammar, Bredäng, Korpakärr, Hallarum, Lökaryd, Jämjöslätt, Möckleryd, Hasslö, Västra Hästholmen, Karlskrona, Svanhalla, Senoren, Påskallavik, Attanäs, Björkenäs, Rom, Maren, Långenabben och Sibbaboda. För samtliga medlemmar anges ålder, när de antogs i logen och när de utgått – en del blev suspenderade, en del utgick oanklagad, men en del blev uteslutna för brott.

Medlem nr 1 - 10 var snickaren N. A. Bergqvist och hans hustru Anna Bergqvist, drängen Alexander Petersson, f.d. mästerlotsen Måns Hansson och arbetaren Karl Liljedahl – samtliga från Truseryd, fiskaren Sven Karlsson från Svanhalla, jungfrun Anna Jakobsson från Sandhamn samt hemmansägaren Olaus Olsson, jungfrun Josefina Liljedahl och handlanden Anders Andersson från Truseryd. Samtliga dessa intogs i logen den 22/12 1895.

Möte

Man hade möte i stort sett varje söndag och alla möten protokollfördes och följde en fast arbetsordning enligt följande:

        I.            Mötets öppnade och där fanns en fast ritual.

      II.            Föreningsangelägenheter

a.       Upprop av tjänstemän

b.      Protokollsjustering

c.       Behandling av inträdesanmälningar

d.      Intagning (en fast ritual skulle följas)

e.      Intagning av medlemmar Ã¥ flyttningsbevis (en fast ritual skulle följas)

    III.            Mötets program (Föredrag, tal, litterär uppläsning och deklamation, sÃ¥ng och musik, samtal, gemensamma utflykter osv.)

    IV.            Mötets avslutande (en fast ritual skulle följas)

Det fanns i handboken också en plan över mötesrummet där ordförande, vice ordförande, marskalk, rådgivare, skattmästare etc. hade sina givna platser.

Det första bevarade protokollet

Mötet avhölls den 22 november 1896 och detta möte öppnades av J. A. Rundberg. Mötet öppnades kl. 3.35 pÃ¥ em. PÃ¥ detta möte ”anmäldes HÃ¥kan MÃ¥nsson och Johan Karlsson och Julia Karlsson som blef pÃ¥ vederbörligt sätt intagna.”  PÃ¥ samma möte avhandlades § 6 enligt följande: ”Upptogs till behandling frÃ¥gan om huruvida nÃ¥got föredrag skulle hÃ¥llas i Truseryd eller icke. Broder Löfgren yttrade att med anledning af iakttagelser som han gjort vid ett nyligen hÃ¥llet nykterhetsföredrag därstädes betvivlade han att nÃ¥got därmed vore att vinna. Efter det flera bröder yttrat sig i samma riktning beslöts att hÃ¥lla bÃ¥da föredragen i Thorhamn.” Mötet avslutades kl. 5.10 em. Inkomsterna utgjordes av 2,65. Utgifterna 12 kr 25 öre. Sekreterare för mötet var Per Holgersson.

Det sista bevarade protokollet

Mötet avhölls söndagen den 1 januari 1934 och detta möte öppnades av Olle Magnusson kl 6.15 em. Man öppnade med att sjunga sÃ¥ngen nr 1 frÃ¥n sÃ¥ngboken. Efter justering av föregÃ¥ende protokoll rapporterade ordförande att överskottet frÃ¥n julfesten blev 6 kr och 40 öre.  FrÃ¥ga pÃ¥ dagordningen var en insamling till Templet 1167 Hemfrid i Medelpad som lades till handlingarna. Man tog upp kvartalsavgifter och bestämde att nästa möte ska vara Ã¥rsmöte. Mötet avslutades med sÃ¥ng nr 2. Sekreterare för mötet var Evald Widerström och det justerades av Olle Magnusson.

 

Berättelsen bygger på protokoll och andra handlingar från Logen Enighet i Torhamn.Denna sida är visad 3949 gånger.

Visa karta

Denna berättelse är skapad av:
Tommy Mia Andersson, 2014-02-18
Redigerad, 2014-02-18 21:33:29