LOGGA IN
OM ROTBYGD

Passagerarbåten
Passagerarbåten "Imperator". Fotot ägs av Adele Petersson.

BÃ¥ttrafik i Torhamn 1900-1964

1898 blev järnvägslinjen Karlskrona – Torsås – Kalmar färdig och närmaste järnvägsstation för Torhamn blev Jämjöslätt. För norra delen av församlingen blev nu Jämjöslätt centrum dit man sökte förbindelse, men den södra delen av församlingen samt öarna hade det besvärligare att få tillfredsställande samfärdsmedel och man var därför hänvisad till båt.

Fasta båtförbindelser mellan Torhamn och Karlskrona tillkom först på 1890-talet då C. J. Börgesson satte in en av sina ångslupar på Torhamnslinjen. Ångsluparna Orädd, Imperator och Trossö blev välbekanta för Torhamnsborna, men även Axel, Karl och Gustaf. 1912 övergick Börgessons båtar i Karlskrona ångslupsaktiebolags ägo.

Vid denna tid fanns även Östra Skärgårdens Båtförening (1907 – 1918). Detta företag satte 1907 in Östra Skärgården I på yttre skärgården. Det var en träbåt av kostertyp, som försågs med råoljemotor. År 1909 fick föreningen sin första ångslup, Östra Skärgården II, som trafikerade linjen Långören – Torhamn – Gisslevik – Hammar – Möcklö – Östernäs – Västernäs – Trummenäs – Säljö – Karlskrona, där båten lade till vid Tallebryggan nedanför fängelset. Skeppare var Olof Jonasson från Långöra.

Snart visade det sig att föreningen behövde en större och modernare båt. 1912 inköptes Östra Skärgården III, som fick ta högst 180 passagerare. Den fördes av Olof Jonasson och trafikerade ovan angivna trafiklinje.

Konkurrensen mellan de båda trafikföretagen var hård. En tur- och returbiljett kostade länge 50 öre från Torhamn till Karlskrona, men ångslupsaktiebolaget tog endast 25 öre för en returbiljett från Torhamn. Östra Skärgårdens Båtbolag, som det hette från 1916, hade inte resurser att fortsätta i den hårda konkurrensen utan måste lägga ned verksamheten 1918. Därmed var en epok i Torhamns trafikhistoria slut.

Ångslupsaktiebolaget fortsatte trafiken till början av 1950-talet, då den helt tog slut för Torhamns del. Yttre skärgården saknade reguljära förbindelser från 1918 till 1947, då Östra Skärgårdens Trafikförening bildades. Föreningen förvärvade en träbåt, Östra Skärgården, som fick ta högst 58 passagerare. Den var i trafik till 1964 då den ersattes av landstingets båt Ungskär för 55 passagerare.

 

Nedskrivet av Sture och Kerstin Pettersson i Torhamn.Denna sida är visad 4127 gånger.

Visa karta

Denna berättelse är skapad av:
Tommy Mia Andersson, 2013-11-11
Redigerad, 2013-11-12 14:28:48