LOGGA IN
OM ROTBYGD

Höje backe

Höje Backe i Berg. (Höge Backe)

Höje Backe var namnet på den nu försvunna grushöjden öster om Höje bro och sydväst om väg 122.

Nu är gruset borta och en djup, nedlagd grustäckt är nutidens vy, numera nyttjad som pulkabacke.

Backen var förr lika hög som gropen nu är djup, beklädd med ljung och träd.

På höjden låg en av byns gårdar fram till 1830-talet.


Höje Backe ingick i Tvingsåsen som börjar vid havet på Almö udde och går

över Johannishus, Bråstorp, Berg, Tvings kyrka och vidare till Alnaryd.

Grusåsarna bildades när inlandsisen drog sig tillbaka ungefär 11 000 år före Kristi födelse.

Nättrabyåns dalgång var då täckt av vatten ända upp till Alnaryd. Tvingslätten, Måstad, Padderyd Gunnetorp, Jemsunda och stora delar av Hillerstorp och Bråstorp låg under vatten.

Toppen på Höje backe och de högsta partierna av Hillerstorp och Stora Näs stack upp som öar i vattnet.


Höje backe är numera endast ett minne. Redan vid laga skiftet 1837-1843 hade det öppnats grustag på backens östra och västra sida. Med järnvägens tillkomst i slutet av 1890-talet ökade grustäckten.

Norra halvan av den ljungklädda backen (mot väg 122) fanns dock kvar i början av 1950-talet.

På vårarna tändes Valborgsmässoeldar på höjden och vintertid var det svindlande skid- och kälkfärder nerför backen.


källa; Lars Nilsson o Otto Wallin, Vår Hembygd.

Denna sida är visad 2866 gånger.