LOGGA IN
OM ROTBYGD

Bild: Från sidan
Bild: Från sidan "Lokaler för scenkonst i Blekinge" en förteckning över allmänna samlingslokaler.

Tvings Folkets hus

Sommaren 1928 bildades Tving Folkets husförening. Medlemsskap kunde tecknas som andelsbevistill en kostnad av 10 kronor per andel.År 1932 köpte styrelsen fastigheten Åhagen i Berg och fattade beslut om att bygga ett FolketsHus med A-sal för 300 personer samt mindre serveringsutrymme med kök. 10 december 1932 kunde byggnaden invigas.

En februarikväll 1936 stod Folkets Hus i lågor och byggnaden så gott som totalförstördes. Orsakentill branden var enligt utredning elfel. Därmed stod föreningen på samma plats som fyra år innan.Endast några erfarenheter rikare.Med förenade krafter började återuppbyggnaden av Folkets hus. Denna gång byggdes också bostadför vaktmästaren på övre planet och värmeledning installerades.

År 1944 installerades den första permanenta biografmaskinen i Folkets hus. Tidigare visades film aven ambulerande biografkedja. Maskinen var placerad på övervåningen vilken då även tjänstgjorde som bostad för folkets hus vaktmästare.Filmerna var 16 mm och låg på stora hjul. Varje film krävde två stycken filmhjul varför det i halva filmen måste göras paus för byte av filmhjul. Ibland gick filmen av och då blev det också paus för att skarva samman filmen. Två gånger i veckan visades film.År 1955 påbörjades en större tillbyggnad av Folkets hus. Denna pågick i olika etapper och var inteklar förrän 1960 och hade då medfört kostnader på ca 300.000 kronor.År 1962 gjordes ytterligare en tillbyggnad av serveringsutrymmena som visat sig vara alldeles försmå. Kostnad 35.000 kronor. Med denna tillbyggnad var nu golvytan ca 1000 kvm.

År 1973 gjordes ännu en renovering av yttertak, nytt kök och toalett.På 1940-talet kom i snitt 150 - 250 personer på danskvällarna. 17 maj 1944 betalade 225 personer entré kr. 0:50/person och det såldes 860 dansbiljetter för 15 öre stycket.I mitten på 1950-talet hade dansbiljetterna försvunnit men inträdet hade då höjts till 3:- kr.1957 – 1958 hade publikantalet ökat och 1958 var snittpubliken 683 personer per kväll.1950-talet och fram till mitten på 1960-talet var Tvings Folkets hus storhetstid. Med tre scener och dansgolv i två plan var Tving målet för sydöstra Sveriges danssugna publik. Tre – fyra bussar gick danskvällarna från Karlskrona till Tving med ungdomar.Alla kända artister och orkestrar gästspelade och säkert var det många som fann sin livskamrat en kväll i Tving. Bortåt 1500 personer kunde då tränga in sig på dansgolven. Siw Malmqvist, Lill-Babs, Snoddas m.fl. m.fl. uppträdde på scenen.Sommartid anordnades fest utomhus i parken.

”Brandkårsfest” var ett sådant evenemangsom Tvings Brandkår stod bakom. Skjutbana, roulette, tombola, chokladhjul  var attraktioner som erbjöds. Utedansbanan fanns då på nedre delen av nuvarande parkering.På scenen där hade bl.a. Ingemar Johansson uppvisningsboxning mot Silver-Gunnar Nilsson.En lokal fakir vid namn Tarzan från Stora Mo uppträdde och förskräckte folk.Verksamheten gick bra. Utöver inträdesavgifter kom det in pengar på korv o glass – konditori – kaffe – läsk - tombola – garderob – roulett -  chokladhjul – skjutbana.Musiken var den största kostnaden men annonser, polis, ordningsvakter, serveringspersonal mmkostade även pengar. Många medlemmar jobbade gratis för man tyckte det var ett nöje.

I slutet av 1950-talet anordnades en skönhetstävling "Tusenskönan"  av Min Melodi/Bildjournalen. Organisatör var Stikkan Andersson och man åkte land och rike runt på festplatser sökande efter Tusenskönan. Finalen hölls på Topsy Lindbloms Nalen i Stockholm.Många är säkert de som känner igen sig på bilderna, tagna när Tusenskönan anordnades i Tvings Folkets hus.    Bif.bilder

Flickor i Tving  1

I slutet på 1965 sker en markant nedgång i antalet besökare. Sydöstra Sveriges dagblad har haft ett antal negativa artiklar om Tvings folkets hus lördagsdanser. Styrelsen känner sig förföljd.Den 18 oktober 1965 har Sydöstran på första sidan med fetstil; ”Skandal igen i ökänd nöjespark.Bråk och fylleri”. På lördagen hade Sven Ingvars orkester gästat folkets hus och det innebarförstås fullt hus. 1578 personer hade betalat entré. Arvodet till orkestrarna var ännu blygsamt,1.140:- kr för musik och resekostnad. Andra tider skulle komma.Polismästaren Nils Cederholm gjorde en utredning om ordningen på uppdrag av länsstyrelsen.Polismästaren fann ingen anledning till anmärkning, tvärtom.

Styrelsen för Folkets hus vände sig till Pressens Opinionsnämnd med klagan påSydöstrans journalistik. Vid sammanträde 20 april 1966 med Pressens Opinionsnämnd gör nämnden, med ordföranden justitierådet Sven Romanus, följande uttalande;….......”Artikeln har alltså stått i klar strid med god publicistisk sed, och tidningen hade bort själv vara verksam för ett tillrättaläggande”.

Skadan är emellertid redan skedd. Föräldrar förbjuder sina ungdomar att besöka festplatsen, publiken minskar drastiskt och 1965 får Folkets hus ett stort ekonomiskt underskott.Obetalda räkningar hopar sig och Kronofogden jagar betalningar och lördagsdanserna i Folkets hus blir ett minne blott.År 1981 genomfördes en invändig större renovering av invändiga ytmaterial och kök. Danslusten startade sin verksamhet i Tvings Folkets hus år 1981 innan Claes Olsson drog vidare med Danslusten till Eringsboda Brunn.

2013 kan föreningen fira 85- årsjubileum. Ekonomin har många år gått med underskott.Halverade hyresintäkter – halverade kommunala bidrag – men samma kostnader.Vid extra möte med Folkets hus andelsägare konstateras att det inte går att fortsätta länge till med dessa förutsättningar.Folkets hus  styrelse utgörs av; ordförande Leif Månsson, sekreterare Inga-Lena Åbom, vice ordförande och kassör Bernt Wadman, ledamot Stig-Göran Svensson, ledamot Tord Åbom, ledamot Bo Månsson, ledamot Pia Fredriksson, ledamot Jesper Carlfeldter.
bw20131107Denna sida är visad 4649 gånger.