LOGGA IN
OM ROTBYGD

Forntid

Redaktör Per Persson (Ysane) berättar Ã¥r 1903.                        Under röjningsarbetet i de gamla ”urskogarna” fann man dÃ¥ och dÃ¥ lämningar efter en för länge sedan förgäten odling där i trakten. Bronssvärd, stenyxor, stenmejslar o dyl hittades här och var, men togs ej till vara. De täta stenrösena vittnade om att marken nÃ¥gon gÃ¥ng i forntiden varit föremÃ¥l för odling med handredskap. Under stenkörsel frÃ¥n en sand-och lerhÃ¥la, hittades ett par fot ner i jorden ett par lass smÃ¥sten som formligen förbränts av eld, samt föll sönder vid den lättaste beröring. Omkring stenhögen fanns Ã¥tskilliga rester av kol. Det hela tydde pÃ¥ att här nÃ¥gon nordisk mästare, haft sin smältugn och verkstad.

Stensborg(mantal11)Ysane                                                             I den regel stenbundna marken finns en myckenhet större och mindre stenrösen, mellan vilka märken är slät och jämn, ett förhÃ¥llande som tyder pÃ¥ att denna jord en gÃ¥ng varit odlad. De ringa avstÃ¥nden mellan stenrösena vittna om, att jorden blivet brukad med handkraft, sÃ¥ledes utan hästars eller oxars tillhjälp.

NÃ¥gra Ã¥r senare  (Ã¥r 1907) berättar han om staden Sölvesborgs forntid.                                                                                       SÃ¥ mycket kan med bestämdhet antagas, att platsen i likhet med Lister och närmaste orten omkring, varit befolkad redan under stenÃ¥ldern. Där om vittna de stenÃ¥ldersfynd, som dÃ¥ och dÃ¥ gjorts i och utom staden. Själv har jag i Ã¥krarna funnit en helfärdig vacker stenyxa med borrat skafthÃ¥l och en som sprängts i skafthÃ¥let. Den förstnämnda var av hÃ¥rd sten, den senare av lös stenart och mindre omsorgsfullt arbetad. 

Under grävningar i jorden, som till följd av ombyggnad eller nedläggande i gatorna av kloakrör företagits, har jag funnit Ã¥tskilligt som tyder dels pÃ¥ urinvÃ¥narnas levnadssätt, dels pÃ¥ de olyckor som dÃ¥ och dÃ¥ drabbat antingen ett eller flera hus, eller staden sÃ¥ gott som i sin helhet. Vid alla grävningar Ã¥ gatorna har anträffats djurben och vildsvinständer i stort antal. Att dessa fynd härröra frÃ¥n platsens äldsta bebyggare och visa att dessa i likhet med andra nordbor idkat jakt torde väl vara otvivelaktigt.Denna sida är visad 2076 gånger.