LOGGA IN
OM ROTBYGD

Backstuga i Ysane socken fotograferad  av J A Nilson 24.7 1919. Här bodde Sissa Yxman.
Backstuga i Ysane socken fotograferad av J A Nilson 24.7 1919. Här bodde Sissa Yxman.

Elnes Nesses backstuga i Ysane år 1919

Fotograf J A Nilson och redaktör Per Persson dokumenterade tillsammans byggnader i västra Blekinge vid 1900-talets början. En samling med JA Nilsons fotografier finns liksom Per Perssons anteckningar i Blekinge museum

Per Person skriver :
Enligt lämnad underrättelse tillreddes denna bostad omkring 1870 av ” Elnes Nesse” genom att göra en utgrävning i Galgabacken samt förse vestra delen av bostaden med trävägg och ett fönster. Å södra väggen, som till ringa del består af trä och största delen af jordbanken, har anbringats ett fönster, som till början utgjorde ingångentill bostaden. Senare tillbyggdes å norra sidan ett skjul av bräder, som blef förstuga och ingång till bostaden… Stugan beboddes 1919 af ogifta Sissa Yxman och befanns vara ren och snygg samt fuktfri. En säng, 2 stolar, 1 soffa, ett bord 1 byrå utgjorde möbleringen.Denna sida är visad 3206 gånger.