LOGGA IN
OM ROTBYGD

Väckelserörelser m.m

Ur ”Nordskånska väckelserörelser, Newman -25”. Om Lister.

Bortsett från Karlskrona, där brödrasocieteten vid 1819 års slut räknade 19 medlemmar, vartill kom 11 i staden boende ”vänner”, fanns det i Blekinge ej mycket förståelse för diasporaarbetarnas (utsända evangelister som oftast vore lekmän) verksamhet. I Karlshamn fanns det sålunda år 1820 blott en enda familj, där Reusner kunde känna riktigt hemmastadd och på ungefär samma sätt var det i Ysane och Sölvesborg. När kyrkoherden Leonard Sjöberger i Gammalstorp år 1815 avlidet skrev Reusner år 1820 (fritt översatt från tyskan): Ingenting av väckelser eller krav av frälsning/saliggjordhet, har varit att märka i denna trakt. Sjöberger var styvson till Samuel Arsenius i Riseberga. Arsenius var medelpunkten i en mäktig Herrnhutisk rörelse (Luthersk väckelserörelse). Folk kom i stora skaror till honom.

Reusner berättar samma år (1820) när han under en resa, i Ysane utanför Sölvesborg sammanträffar med kyrkoherden i Össjö, Jöns Nicolaus Bring och dennes svåger ”Herr sekreterare Billing från Sölvesborg”. De tre männen blev nu ”riktigt hjärtligt förtrogna vänner och bröder i Kristus”.

Före detta ryttmästaren Bengt Gustav Skytte på Stora Björkeröd (mellan Glimåkra och Immeln) var på 1830 talet den enda adelsmannen som intresserade sig för en väckelse i Herrnhutisk anda. År 1835 hade han varit på en resa i Västra Blekinge, där han kommit i beröring med representanter för en lagiskt (lägger huvudvikten vid den gudomliga lagens bud i Lageus anda, i motsatsförhållande till den Evangeliska rörelsen) betonad väckelserörelse.

Ur boken ”Lunds stift år 1947”.

Under 1900-talets andra decennium utgick tre kvinnliga missionsarbetare från Lunds stift, alla till Indien. En av dessa var sjuksköterskan Alma Olsson från Ysane. Hon blev den första missionären från Blekinge. Hon var verksam å Tirupatturs sjukhus under åren 1915-19. Sedan gifte hon sig.

Sölvesborgsposten 8/1 år 1915

I Ysane nya missionshus hölls i söndags em sedvanlig söndagsskolefest. Efter predikan av Byggnadsmästare C.A Johansson från Sölvesborg tändes julgranen, varefter till barnen utdelades jultidningar, samt påsar innehållande diverse gotter. Vid festen förekom dessutom sång och musik, samt uppläsning. Meddelas till denna tidning.

Slutligen en rolig historia från boken ”Blekingehistorier”. Kommer från Gammalstorp.

Bönderna hade länge framhärdat i syndens mörker. En predikant hade samlat de motsträviga till möte, men ingen ville låta omvända sig. Den utsände började då att använda hot och yttrade:

- Om ni inte vill bli Guds barn, så skall jag låta regna både etter och svavel på eviga fläcken. Då vart Pontus från Agarum ängslig och sade försiktigt:

- Du kan ju låta det dugga lite först, så får vi se…Denna sida är visad 2193 gånger.