LOGGA IN
OM ROTBYGD

Intressant fornminne

Om Ringkullen i Norje

I boken ”Blekingesägner år 1921” berättas om denna bronsåldershög. Kallad då Ringhögen. Förr talade folk om stora och lilla Ringhöjden i Norje. Vid den lilla höll sig en spökhund varje natt och skällde. Någon skall även ha sett en guldvagga där. En gästgivare grävde där år 1835 men blev då så sjuk att han fick bäras hem. Alla trodde att han råkat ut för något trolltyg. Senare grävdes den stora högen ut men, arkeologerna hittade inga större saker, inte ens guldvaggan.

Den kända lokalredaktören och författaren m.m Per Persson (1850-1940) trodde att den förr hetat domarringen och i så fall varit Norjes 1:a tingsplats.Det finns en del arkeologiska uppteckningar om högen (i kronologisk ordning):

Anteckningar om Lister härads fornminnen av S.W Gunther 1846-47: ”Strax sydväst om gästgivaregården finns två ättehögar kallade Stora och lilla ”Regnelille” eller ”Rengeli” kulle belägna på ett avstånd av 150 alnar från varandra. Den ena är på 28 steg i diameter och 2 ½ aln hög, den andra 13 steg i diameter och 6 kvarter hög. Bägge tycks vara stensatt ända igenom och det sägs om den lilla, vid vilken en bautasten står, att där skall finnas en guldvagga.”

Blomberg år 1900: ”Söder vid Södersund ligger den s.k ”Björnakullen” av omkring 30 m i diameter samt en annan ättehög, Ringkullen, av ungefär dubbelt så stor genomskärning. sydost om Norje nära gränsen till Mjällby socken är uppgrävda lerurnor med ben och småsaker och brons.”

Ur Blekingeboken år 1923: ”Vid Norje, i närheten av gästgivaregården finns en ättehög om 7 m i diameter och 2 m höjd. Nedsjunken i mitten och synes vara utgrävd. Av den vid Norje belägna Ringkullen synes endast ringa spår. Även den har blivet utgrävd.”

Ur Fornminnesinventeringen 1972: Hög, ca 23 m i diameter och 1,5 m hög, övertovad. Omkring högen är en upplagd mur (kalkmurad), ca 1m hög och 0,5 m tjock av i allmänhet 0,5-1,5 m stora stenar. Högen är avplanad och används som berså. En trappa leder ostnordost upp till högen. I mitten är ett stenbord. Högen är beväxt med träd.

Slutligen kan nämnas att jag ingenstans kunnat hitta när utgrävningarna är gjorda och vad som hittades, bara att det skett och att inga större föremål upptäcktes. Det står inte heller vad namnets ursprung är. Samma namn har ”Ringhögen” vid Malmö (Kävlingeån), där en dräng från Steglarp år 1835 fann en yxa. Kommer man till Löts socken (Uppsala län), finns här också en ”Ringkulle".Denna sida är visad 2743 gånger.