LOGGA IN
OM ROTBYGD

Äldre bebyggelse

Gammalstorp och Ysane socknar, ur Blekingeboken år 1940.

Bebyggelsen på Listerhalvön skilde sig från övriga Blekinge och hade hämtat många influenser ifrån Skåne. Många resenärer liknade våra trakter med både Skåne och Danmark. Både geografiskt/landskapsmässigt och bebyggelsemässigt.

I Möllekulla fanns år 1715 dels en gäststuga med loft över, dels en kammare med ett loft förutom stugan. År 1717 i Ysane kallades högloftet ”härbärgshus med ovanrum”.

I en husesyn rörande ett bÃ¥tsmanstorp i Gammalstorps socken antecknades Ã¥r 1784, att pÃ¥ ladan erfordrades nya gavlar av bräder istället för risgavlar. I övrigt antyddes det att huset var byggt i skiftesverk. I Högtofta anhöll en bÃ¥tsman vid synen Ã¥r 1784, att han vill fÃ¥ fönster pÃ¥ taket istället för det som var pÃ¥ väggen, för att han skulle fÃ¥ mera ljus i stugan. Detta var ett undantag dÃ¥ utvecklingen under denna tid gick Ã¥t motsatt hÃ¥ll.  

I HushÃ¥llningssällskapets handlingar för Ã¥r 1841 nämns det att Jämshögs, Gammalstorps och Ysane socknar numera ägde en myckenhet av stÃ¥tliga uthusbyggnader av grÃ¥sten. I handlingen nämns ocksÃ¥ de äldre backstugorna som hade byggts i sten och var en slags föregÃ¥ngare. I Gammalstorp var den sydsvenska fyrkantsbyggnaden allmän och hade lyckats hÃ¥lla sig kvar in i nutiden. Här fanns ocksÃ¥ torp och en och annan enlängad gÃ¥rd, i vilka boningshus och fähus, stundtals även loge och stall ligger uppradade i en följd nära varandra, ja ibland under ett och samma tak.

En intressant högloftsstuga fanns i Jockarp, som senare användes som Sölvesborgs museum och hembygdsgård. År 1940 fanns endast bakhärbret och stugan i behåll, men ett framloft hade tidigare funnits. En motsvarighet till tvärgången återstod vid gaveln.

C. M Furst avbildade år 1884 ett par stugor från Ysane socken. Främre högloftet här innehöll en förstuga, med dörrar dels till ett kök, som också var inrymt under dess tak, dels till själva stugan. I förstugan ledde en flyttbar trappa upp till framloftets övervåning, som var förrådsrum. I Bakhuset var inrett fähus och lada och den ledde till särskilda dörrar. Huvudskorstenen steg upp från själva stugan invid framhuset. Han avbildar också två andra stugor med dubbla högloft.

 

 Denna sida är visad 2524 gånger.