LOGGA IN
OM ROTBYGD

Kunskap bronsålder 1936, kontra nu.

Listers Bronsålder, Blekingeboken år 1936.

Listerlandet var under bronsåldern, i motsatt till stenåldern fattigt.

Den 3:e (figur 7), är frÃ¥n Ryssberget i Gammalstorp. Den har nÃ¥got annorlunda skaftanordning, i det att kanternas övre delar är avsÃ¥gade och skaftet fäst med tvÃ¥ kraftiga nitar.

Gravfynd.

1. Gammalstorp, Agerum: avsatsyxa och ”värja”, vilken dock senare sönderföll. Fynden kom ifrån en mindre ”jordkulle”.

2. Mjällby, ”nära havet”: svärdsklinga, defekt, ifrån en gravkulle.

3. Gammalstorp, Kylinge: en starkt fragmentarisk svärdsklinga, gravfynd.

Utom dessa säkra hällristningar, finns osäkra uppgifter om ristningar vid Guö i Ã…ryd, Stilleryd i Asarum och Ryssberget i Gammalstorp. Efterforskningar pÃ¥ ort och ställe, gav dock inget.

Ifrån den 3:e mera fyndfattiga bronsåldersperioden, märks två svärdsklingor, den ena ifrån Sölvesborgstrakten. Endast fyra säkra gravfynd är kända ifrån denna period, varav Signildsbur i Ysane, är en av dessa.

28 styck holkyxor av vanlig typ har hittats, bl a ifrån Sölvesborg, Mjällby och Gammalstorp. Ifrån Gammalstorp och Sölvesborg är också spjutspetsar kända.

 

Viktigaste urnfynd:

Sölvesborgs stad, Möllebacken: spolformig urna med brända ben.

Gammalstorp: enligt en ej kontrollerad uppgift har man här i socknen, funnit urnor med brända ben och småbronser.

Ysane, Furumo, i grustag, minst tre urnor, en låg lerskål, samt dubbelknapp av brons.

Ysane: utan fyndort, men troligen som ovan. Två urnor med brända ben.

Jämför denna kunskap med nuvarande. Allt som kommit fram i anslutning till motorvägen. En betydande uppgradering av traktens betydelse under bronsåldern har fått göras.

 

 Denna sida är visad 2437 gånger.