LOGGA IN
OM ROTBYGD

Gamla herrgården. Foto: AM Magnusson
Gamla herrgården. Foto: AM Magnusson

Augerums GÃ¥rd

Augerums herrgård består av två gårdar, Nya herrgården och Gamla herrgården.

Nya Herrgården är den gulputsade byggnaden mitt emot Augerums kyrka, på andra sidan vägen. Gamla herrgården ligger en bit bort om man följer vägen, en mindre sluten gårdsmiljö från 1700-talet med en gulmålad huvudbyggnad och två flyglar. Mellan Gamla och Nya Herrgården ligger herrgårdens många ekonomibyggnader, stall, loge, vagnslider, vedbod, m.fl.

Till båda herrgårdsbyggnaderna hör trädgårds- och parkanläggningar.

Augerums herrgård är ett mycket välbevarat exempel på en högreståndsmiljö med förankring både i stadskultur och en mer agrar kultur. Kombinationen med de två huvudbyggnaderna spänner över en för Karlskrona och Blekinge viktig epok. Bevarade byggnader och gårdsanläggningar från första hälften av 1700-talet saknas nästan helt i hela länet.

Vid en varsam modernisering av huset på 1970-talet togs gamla detaljer fram och restaurerades. Bland annat visade sig de täckta trägolven vara ursprungliga och ett inbyggt räcke ovanför en trappa vara av karolinsk typ, liksom ett räcke på vinden. Moderniseringen gjordes i samråd med länsantikvarie och annan expertis.1993 blev Augerums herrgård förklarad som byggnadsminne.Denna sida är visad 3240 gånger.

Visa karta

Denna berättelse är skapad av:
Annmarie Magnusson, 2013-09-14
Redigerad, 2013-09-14 13:14:18