LOGGA IN
OM ROTBYGD


Augerum

Augerum är ett mindre samhälle norr om Karlskrona och kyrkby i Augerums socken och församling. Det består huvudsakligen av Augerums kyrka och Augerums herrgård. Herrgården har två huvudbyggnader, den äldre uppförd ca 1720, och den nyare, kallad Stora Hus, 1810. Augerums socken sträcker sig uppifrån smålandsgränsen och söderut till Karlskrona, är genomfluten av Lyckebyån. Höglandet i norr består mest av skogsbygd med talrika mossar, söder ut finns sjörik mellanbygd som närmare kustområdena övergår i flackt landskap. Namnet Augerum skrevs på 1400-talet Awarum och innehåller awe som betyder ’vik’ (i Lyckebyån) och "rum" ’öppen plats. Nedanför Augerums kyrka kan du finna denna vik. Enligt legenden ska den gamla medeltida kyrkan ha rasat ner i Lyckebyån. Vid en särskilt kraftig vårflod, när ån steg tillräckligt högt, ska delar av kyrkogården och den gamla kyrkan ha dragits ner i vattenmassorna. Detta hände aldrig, men man skrämde barn med denna historia under många år. Barnen från till exempel den norra delen av socknen som kom och hade skolavslutning i Augerums kyrka, blev tillsagda av sina föräldrar att sätta sig långt bak nära kyrkporten, för att hinna ut om kyrkan skulle rasa ner i ån igen. På grund av denna skröna kallas den lilla dammen i ån, nedanför kyrkan och precis efter kvarnen och bron, för Klockegölen. Enligt legenden ska den gamla kyrkans klockor ligga nere på botten, och man ska ännu kunna höra dem ringa, om man lyssnar noga.Den medeltida kyrkan som var byggd i gråsten revs pga förfall, den nya idag befintliga kyrkan invigdes 1821. Kyrkans huvudingång vetter mot norr vilket inte är brukligt enl Svenska Kyrkan, så Augerums kyrka ska således var den enda kyrkan i Karlskrona kommun som är uppförd på detta vis.

Rotbygdsledare:
Annmarie Magnusson


Vill du bidra med din berättelse till denna rotbygd?

Kontakta redaktionen så hjälper vi dig vidare.Denna sida är visad 6290 gånger.