LOGGA IN
OM ROTBYGD


Om upphovsrätt

För dig som publicerar material på rotbygd.se fungerar upphovsrätten som ett skydd. Under förutsättning att du är upphovsman, det vill säga att det är din berättelse och inget du har kopierat rakt av från någon annan, så har du upphovsrätt. Den nya tekniken och Internet har tvingat fram ett nytt sätt att tänka kring de här frågorna och den gamla copyrightsymbolen (c) har kompletterats med andra typer av upphovsrätt, exempelvis Creative Commons(cc). 

När du markerar din berättelse eller din bild som en del av Creative Commons tar du ställning till om du vill att:  

  • att andra ska få använda det du skapat utan att fråga dig om lov först?
  • andra ska få använda det du skapat i kommersiella sammanhang
  • andra ska få bearbeta det du skapat samt hur du vill att bearbetningar ska få delas vidare

Här kan du se en film som berättar om hur Creative Commons fungerar:

Rotbygd.se kommer att ha en ansvarig utgivare som kommer att hjälpa dig som publicerar berättelser här. Kontakta redaktionen om du har frågor.

Citat ur andras material är tillåtna, men endast i begränsad utsträckning som följer av upphovsrättslagen, det vill säga "i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet samt med angivande av källa".

När du har fått tillstånd att använda material från en webbplats får du inte glömma bort upphovsmannens så kallade "ideella rätt". Det betyder att upphovsmannens namn ska anges i enlighet med god sed samt att du inte får ändra eller återge materialet på ett sätt eller i ett sammanhang som är kränkande för denne.

Se även sidan om netikett!