LOGGA IN
OM ROTBYGD


Upplägg för studiecirkel

Information och förslag kring hur man kan jobba med Rotbygd.se i en studiecirkel. Detta förslag på studiecirkelupplägg är framtaget i samarbete mellan ABF Blekinge, SV Blekinge, Bilda och Folkuniversitetet.

För kontakt och mer info

SV Blekinge   0771-210 400 blekinge@sv.se
ABF Blekinge 0457-17179 Info.blekinge@abf.se
Folkuniversitetet 0455-36 78 70 info.karlskrona@folkuniversitetet.se
Bilda  010-7099956 mats.polsten@bilda.nu

Förslag på studiecirkelupplägg

Cirkelns namn/ämnesrubrik: Rotbygd.se – alla bär en berättelse

Sammankomster: 5

Studietimmar: 20

Studiematerial:
(till exempel en bok, video, hemsida eller liknande. Ange titel, författare och ev. förlag)
www.rotbygd.se, eget material 

Pedagogisk planering: 
(planeringen är preliminär och kan av pedagogiska eller gruppdynamiska
skäl ändras under kursens gång.)

Sammankomst 1

 • Introduktion till Rotbygd.se – vad ska vi göra?
 • Ta del redan befintligt material på hemsidan

Göra arbetsplan, hur vill vi arbeta?  

Sammankomst 2

 • Att berätta i Rotbygd – tips på berättande, eventuellt en övning
 • Vad vill vi skriva – vilken är vår Rotbygd?
 • Vilken form ska vi använda oss av (text, bild, film…)
 • Vad behöver vi för information?

Om tid finns: registrering i databasen. 

Sammankomst 3

 • Registrering (Om inte detta gjorts tidigare)
 • Om upphovsrätt och etik på nätet
 • Öva: ”logga in – skriva – spara - ta bort”
 • Bygg din berättelse

Sammankomst 4

 • Skriv, diskutera, publicera…

Teknik (ladda upp bild från kamera till dator, spela in film etc…)

Sammankomst 5

 • Skriv, diskutera, publicera.

Avslut, utvärdering – Hur går vi vidare?