LOGGA IN
OM ROTBYGD


Om Rotbygd.se

Rotbygd.se är en öppen mötesplats för människor som vill dela med sig av sin berättelse. Historier om dåtid och nutid. Om närbygd och därbygd. Om minnen och och förhoppningar. Det som utgör våra rötter och där vi har våra rotbygder. Och du är inbjuden att vara med!

Vi söker rotbyggare

Du som vill att din berättelse ska vara bland de första att ta plats på Rotbygd.se har chansen. Du blir delaktig i skapandet av något nytt. Vilken rotbygds-berättelse vill du dela med dig av? Ta kontakt med oss i redaktionen. Efter en tid blir du publicerad på Rotbygd.se, som alltså är något annat än den blogg du just nu läser.

Vi börjar här och nu...

Under 2013 pågår utvecklingsarbetet och vi börjar i Blekinge. Vi strävar efter att skapa en plats där många vill dela med sig och ännu fler vill läsa, lyssna och titta. Innehållet på Rotbygd.se kommer att skapas av er användare och ju fler som är med och bidrar desto roligare och mångfacetterat blir innehållet.

Rotbygd.se vill blanda högt och lågt i en skön förening av fakta, fabler och forskning. Vi tror att Rotbygd.se handlar om den personliga berättelsen och bilden av en ort, en större händelse, ett intresse eller något annat som berör och betyder något för dig. Och för andra.

Vi söker samarbetspartners och finansiärer

Ambitionen med Rotbygd.se är att skapa en nationell mötesplats för berättande. Vägen dit är lång och få att nå dit behöver vi bli både fler, klockar och rikare. Vi vill därför bygga samarbeten med många. Är du eller din organistaion/företag intresserad av att veta mer och att diskutera saken så vänligen hör av dig till redaktionen.

Rotbygd.se drivs av

AB audiola i samarbete med Lönnbom Media.  
Projektet är en del av Digidel 2013 och finansieras under 2013 genom projektmedel från Internetfonden och Region Blekinge.