LOGGA IN
OM ROTBYGD

Vassilij Besedin i tornet på U 137, vinkar avvärjande när båten med pressfotografer och andra journalister kommer för nära. Fotograf: okänd. Marinmuseum.
Vassilij Besedin i tornet på U 137, vinkar avvärjande när båten med pressfotografer och andra journalister kommer för nära. Fotograf: okänd. Marinmuseum.

Jag träffade “politruken”

I samband med tjugoårsminnet av U137:s grundstötning träffade jag en före detta rysk ubåtsofficer vid namn Vassilij Besedin. Det var samme man som tjugo år tidigare hade stått i tornet på ubåten och viftat avvärjande när de svenska journalisterna och militärerna kom för nära. Han kallades allmänt för “politruken” och antogs vara den som hade den egentliga makten ombord på ubåten. Besedin och jag hade båda anlitats för att på olika sätt hjälpa Marinmuseum i Karlskrona med utställningarna som markerade att det var 20 år sedan U 137 gick på grund i Gåsefjärden. Men den numera högst civile Besedin, ville egentligen inte alls prata om sina upplevelser i den blekingska skärgården, utan passade på att fråga ut mig om den svenska kommunala demokratin.
Den berättade jag gärna om, för är det något jag gärna ser att vi exporterar till andra länder, så är det den typ av demokrati nära medborgarna som vi i våra bästa stunder ser i Sverige.
Det var roligt att berätta om svensk demokrati för den vetgirige Vassilij Besedin, som år 2001 arbetade för Baltisjks kommun om jag förstod saken rätt, som någon form av kommunal tjänsteman. Samarbete över Östersjön är viktigt! Ju mer av den varan vi har, oavsett om länderna tillhör EU eller inte, desto bättre. Vi behöver demokratiska länder med fungerande rättsväsen och trygga medborgare.
Människan är av naturen egoistisk, om man har goda affärer med sina grannar finns starka skäl för att inte bekämpa dem. Den sortens själviskhet kan vi gott dra nytta av. Jag tror också att olika kulturella projekt kan vara till stor nytta. Kultur gör sig bättre som brobyggare än murbyggare. Tillsammans med väl fungerande demokratiska strukturer på lokal, regional och gränsöverskridande nivå blir resultatet en säkrare värld – men också roligare!
Vassilij Besedin gav så småningom sin version av historien med U 137, men det var i form av en egen bok.Denna sida är visad 4097 gånger.