LOGGA IN
OM ROTBYGD


Asarumsdalen

Asarumsdalen är inte bara ett stycke vacker Blekingenatur med ett antal tätorter och byar utan också en skriftserie som ges ut av Asarums Hembygdsförening. Här på Rotbygd Asarumsdalen samlar vi berättelser från denna trakt, många av dem är hämtade ur tidskriftsserien.

Välkommen att ta del av berättelserna från Asarumsdalen!

Här kan du läsa mer om Asarums hembygdsförening.

Tidskriften Asarumsdalen
Det är alltså Asarums hembygdsförening som ger ut tidskriften Asarumsdalen. Det första numret kom ut redan 1969.

Nils Magnusson, mångårig ordförande i föreningen, berättar: Från den första blygsamma siffran 400, steg upplagan efter hand till den nuvarande, som är 1 800 exemplar. Förutom att medlemsantalet har stigit, så har återförsäljarna också ökat på sina siffror. Dessutom har det visat sig vara bra att ha ett antal exemplar på lager. Det finns alltid nytillkomna läsare, som önskar köpa äldre årgångar. Detta visade sig alldeles påtagligt i början av 1980-talet. Då var de första utgåvorna slut. Föreningen gjorde då, med benäget bi­stånd från Sparbanken i Karlshamn, en nytryckning av de 10 första årgång­arna (1969-1978) samlade i en volym. Med hjälp av detta nytryck kan fortfarande alla årgångarna erhållas. Dess­utom finns en separat innehållsförteckning för samtliga årgångar att tillgå. Den upptar i nuläget sammanlagt 90 författarnamn med 301 rubriker.

Bild: Klockstapeln i Asarum. Foto: Helen Petersson.Denna sida är visad 6453 gånger.