LOGGA IN
OM ROTBYGD


Blekingsekor

Blekinge

Blekinge, Torhamns socken
Inspelat 1960
MI: Manlig informant född 1891 (69 år)
Int: Intervjuare (Det finns flera intervjuare men de särskiljs inte i utskriften.)


MI: da hade vi (..) va vi kalla blekingseker
Int: jaha
MI: n blekingseka # de va (..) vill sajja fön (nu) masjineriet kåmm te
Int: jaha
MI: den fåsste masjinbauten ja sau han kåmm te härute nittanhundratrettån
Int: jaha
MI: sa han jekk eee mellan Gräbbegaurden å (..) mellan Gräbbegaurden å öane hä me pråviant fö kreonan
Int: jaha
MI: unne mabliseringstidn # å de va Viktar Olsen pa Stennshamn
Int: ha
Int: va de en tvåtaktare va
MI: va
Int: va de ente en tvåtaktare
MI: jo visst va di de # visst va di de # visst va di de # ja å å förut da hade vi sôm ja sae nössens blekingseke(r) å blekingsbauta # fast di va i daulit sjikk # hä va bauta såm va sina fämti aur gammel (---)
Int: å segel va va de fö segel
MI: de va segel da hade vi sprit (..) å ja mena storesegel å fåkk
Int: jaha
MI: ja # å va de nånn ståre baut sa hade vi en fåkk vi kallat fö klyven
Int: jaha
MI: han va utåmm den vannlie fåkken # pa ee va vi kalla båkspröt ell en baumm
Int: jaa
MI: såm vi satte ut i nesan pa ekan
Int: jaha
MI: fö å dra väde nä de va lätte go väinn
Int: jaha
MI: ja
Int: men de va ingen gaffel på seglet utan
MI: naj de va sprit va vi kalle’t spritsegel te å sätta åpp å (..) å äi äi äi äi nåkken å sau va här en häink ve masten
Int: jaha
MI: såm va ett halvslag åm å sa va de te å sneo den ögglan sa (att) spritet presis jikk äi
Int: jaha
MI: å dä fikk di sitta
Int: å hur fä-
MI: könde’nte ga den
Int: hur fäste ni de senn ve masten
MI: va # de v- vi m- seglet va fa- va fäst vi masten # å dä nere # dä könn di sätta in tvau rev # de va sajsinga # tvau te var sia över å unne
Int: jaha
MI: sa di könn knyt(a) opp seglet se # va vi säer att vädret blåuste te ett rev
Int: jaha
MI: å di skulle nånnstäns da knöt di opp ett rev # va han te tvau rev da knöt di äin bägge reven
Int: jaha
MI: da ble ju seglet sa läitet såm möjlit # å de va te å fössök å seggla
Int: jaha
MI: ja å krössa


Översättning

MI: Då hade vi vad vi kallade blekingsekor.
Int: Jaha.
MI: En blekingseka. Det var, vill säga, innan (nu) maskineriet kom till.
Int: Jaha.
MI: Den första maskindrivna båten jag såg den kom till härute nittonhundratretton.
Int: Jaha.
MI: Så den gick mellan Gräbbegården och… mellan Gräbbegården och öarna här med proviant för kronan…
Int: Jaha.
MI: under mobiliseringstiden. Och det var Viktor Olson på Stenshamn.
Int: Ha.
Int: Var det en tvåtaktare, va?
MI: Va?
Int: Var det inte en tvåtaktare?
MI: Jo, visst var de det. Visst var de det. Visst var de det. Ja, och förut då hade vi som jag sa nyss blekingsekor och blekingsbåtar. Fast de var i dåligt skick. Här var båtar som var sina femtio år gamla. (---)
Int: Och segel, vad var det för segel?
MI: Det var segel, då hade vi spri-… och jag menar storsegel och fock.
Int: Jaha.
MI: Ja. Och var det nån större båt så hade vi en fock vi kallade för klyvaren (dvs. trekantigt segel som sätt på bogsprötet eller särskild bom).
Int: Jaha.
MI: Den var utanför den vanliga focken på e-… vad vi kallar bogspröt eller en bom…
Int: Jaa.
MI: som vi satte ut i fören på ekan…
Int: Jaha.
MI: för att dra väder när det var lätt god vind (dvs. vinden kommer tvärs eller akter om tvärs).
Int: Jaha.
MI: Ja.
Int: Men det var ingen gaffel på seglet utan…?
MI: Nej, det var spri-… vad vi kallade det, sprisegel (dvs. segel som hålls utspännt av ett spri, en stång som går diagonalt ut från masten) till att sätta upp och… och i… nocken och så var här en hank vid masten…
Int: Jaha.
MI: som var ett halvslag om och så var det till att sno den öglan så (att) spriet precis gick i.
Int: Jaha.
MI: Och där fick de sitta.
Int: Och hur fä-…?
MI: Kunde inte lossna.
Int: Hur fäste ni det sen vid masten?
MI: Va? Det v-… Vid m-… Seglet var fa-… var fäst vid masten. Och där nere, där kunde de sätta in två rev. Det var sejsingar (dvs. stumpar av smäckert tågvirke avsedda att surra med), två till var sida, över och under.
Int: Jaha.
MI: Så de kunde knyta upp seglet, se. Som vi brukar säga att ”vädret blåste till ett rev”…
Int: Jaha.
MI: och de skulle nånstans, då knöt de upp ett rev. Var det till två rev då knöt de in bägge reven.
Int: Jaha.
MI: Då blev ju seglet så litet som möjligt. Och det var till att försöka att segla.
Int: Jaha.
MI: Ja, och kryssa.
Denna sida är visad 2526 gånger.

Visa karta

Denna berättelse är skapad av:
Ingemar Lönnbom, 2013-10-18
Redigerad, 2013-10-18

Mer info:
Mera information på SOFI.SE