LOGGA IN
OM ROTBYGD


Dialekt- och ortnamnsarkivet

Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund (DAL)

DAL samlar in, bevarar, tillhandahåller, forskar och ger ut skrifter om ortnamnen i Skåne och om dialekterna i Blekinge, Halland, Skåne, Småland och på Öland.

Arkivets samlingar består av ljudinspelningar, handskrifter (uppteckningar på dialekt, svar på frågelistor, utskrifter av inspelningar), mikrofilmer och fotografier. Kartotek med omkring tre och en halv miljon kort upptar dialektord, ortnamn innefattande bebyggelse- och naturnamn, samt personnamn. Databaser och register ger sökvägar till samlingarna. Till arkivet hör också ett referensbibliotek.

Personalens intressen täcker ett brett humanistiskt kunskapsfält med tyngdpunkt på språkvetenskap. Vi hjälper gärna till att hitta rätt i samlingarna vid besök, och du kan även höra av dig med förfrågningar per telefon, e-post och brev.

 Denna sida är visad 5462 gånger.