LOGGA IN
OM ROTBYGD

Jämshögs samälle


Jämshögs samhälle ligger vid HoljeÃ¥n, söder om Olofström. Ã…r 1803 ödelades kyrkbyn genom brand. Den skadade kyrkan Ã¥teruppfördes samma Ã¥r och tillbyggdes 1832-33 efter ritningar av O S Tempelman. Samtidigt tillkom i norr "Gudamorshuset" en byggnad för barndop och kyrkotagning och som sÃ¥dan en ovanlig förteelse för en landskyrka.I anslutning till kyrkan ligger prästgÃ¥rd och  församlingshem. Vid kyrkan  stÃ¥r en minnessten över "bygdens söner". Längs den gamla bygatan intill kyrkan finns ännu nÃ¥gra fÃ¥ äldre gÃ¥rdar.

Mellan Olofström och Jämshög där den äldre vägen möter väg 121, ligger Godenii bro. en av länets två stenbroar med sex valv. Den har fått sitt namn efter häradshövdingen Godenius, som verkade i Jämshögsbygden vid mitten av förra seklet.

I södra delen av Jämshög ser man från vägen två större gravhögar,Sällehögen och Hallaberget, Gravanläggningarna som dateras till äldre bronsåldern, ligger högt och därifrån har man en vidsträckt utsikt. Fornlämningarna ingår i den förhistoriska odlingsbygden längs Holjeåns dalgång. Flera liknande anläggningar, exempelvis Kungshögen vid Ljungryda, finns längs dalen, de nordligaste vid Lilla Holje.

Utdrag av boken:  Sevärt i Blekinge. Tryck i Karshamn 1983
Denna sida är visad 2882 gånger.