LOGGA IN
OM ROTBYGD

Chapmans grav på skärva, Foto: Henrik Reinholdson/Attribution:Henrik Sendelbach/Wikipedia
Chapmans grav på skärva, Foto: Henrik Reinholdson/Attribution:Henrik Sendelbach/Wikipedia

Chapmans grav på Skärva

Fredric Henric af Chapman begravdes två gånger.

Den 24 augusti 1808 kunde man i Carlscrona Weckoblad läsa att viceamiralen Fredrik Henrik af Chapman hade avlidit i en ålder av 87 år. Mycket mer än så står inte att läsa i notisen, trots att det var en av stadens främsta kändisar genom tiderna som dött några dagar tidigare. Men det var hårda tider och man hade annat att tänka på.
Sedan senvintern var Sverige i krig, ett krig som slutade med att Finland blev ett ryskt storfurstendöme i stället för en del av det svenska riket. Naturligtvis märktes detta krig i Karlskrona - flottbasen i Östersjön som nått sin krigiska höjdpunkt 20 år tidigare, när Chapman utfört storverk som skeppsbyggmästare och en slagkraftig flotta kunnat löpa ut från hamnen, även då till ett krig mot Ryssland.

Men nu var det 1808 och i krigets spår spred sig som alltid olika sjukdomar, bland annat en otäck epidemi av rödsot, en magsjukdom. Många dog av denna rödsot, särskilt förstås gamla och svaga personer. Chapman var alltså 87 år och hans gamle vän Ehrensvärd, amiral och karikatyrtecknare (man kunde vara allt möjligt samtidigt på den här tiden) han hade tecknat hur döden gjorde sin entré in på örlogsvarvet och där mötte Chapman ridandes på en benrangelshäst. Teckningen blev alltså grym sanning den 18 augusti när Chapman dog.
En smått makaber detalj kring Chapmans död är att han faktiskt har två gravar. En finns på Skärva, Chapmans bostad fram till 1806 när han sålde det. Under sin tid på Skärva lät han utarbeta flera olika förslag till grav och han valde det enklaste, en gravkammare av sten i en sluttning ner mot havet.
På den här tiden var naturen så öppen att man från gravplatsen hade fri sikt mot centrala Karlskrona. Den gravkammaren godkändes av Chapman den 24 augusti 1795. Den byggdes alltså och kan fortfarande ses på Skärva gård som är en av Blekinges förnämsta historiska miljöer.
Den andra graven ritade Chapman själv när han kände slutet nalkas år 1808. Då hade han alltså sedan ett par år lämnat Skärva och bodde troligen i sin gamla varvschefsbostad inne i stan. Denna andra grav finns idag på Augerums kyrkogård och det är där stoftet av den store Chapman finns än i denna dag.
Det allra märkligaste är dock uppgiften att han skulle vara begravd två gånger. Det var som
sagt oroliga tider och det är fullt möjligt att man först begravde honom i den första gravkammaren vid Skärva, trots att han egentligen inte längre hade rätt till den, sedan han sålt gården. Men den andra graven var kanske inte färdig ännu. Sedan ska man ha flyttat hans kista till Augerums kyrkogård - när den grav han själv utformat stod klar. Det ryktades långt in på 1800-talet om att Chapman begravts två gånger, men det sas också att han gick igen där ute på Skärva, båda uppgifterna är svåra att bevisa.

Läs mer i Blekingeboken år 1945. Denna sida är visad 3011 gånger.

Visa karta

Denna berättelse är skapad av:
Ola Hallqvist, 2013-01-23
Redigerad, 2013-08-28