LOGGA IN
OM ROTBYGD

Pantarholmen fick mycket ny bebyggelse under 1930-, 40- och 50-talet och funkisstilen dominerar vissa delar av stadsdelen. Foto: NNN
Pantarholmen fick mycket ny bebyggelse under 1930-, 40- och 50-talet och funkisstilen dominerar vissa delar av stadsdelen. Foto: NNN

Pantarholmen

Pantarholmen. Stadsdel och före detta ö belägen strax norr om Karlskronas huvudö, Trossö. Pantarholmen var år 1680 skilt från Vämö i öster genom ett smalt sund som senare har fyllts ut. Ön fick sitt namn efter 1680 när Karlskrona grundades. Den person som sålde varor i staden måste här måste betala pant eller tull på vägen ut. Vid Landsvägsgatans norra ände fanns en tullport med tullhus. Mitt uppe på ön fanns en våg där man vägde varulagret vid infart respektive vid utfart från staden. Landsvägsgatan var fram till dess att Österleden byggdes på 1970-talet genomfartsled till Trossö.  Idag är Pantarholmen en stadsdel med varierat näringsliv och ett stort antal bostäder.Vill du bidra med din berättelse till denna rotbygd?

Kontakta redaktionen så hjälper vi dig vidare.Denna sida är visad 5601 gånger.