LOGGA IN
OM ROTBYGD

Ebbamåla bruk i början av 2000-talet. Foto: Ingemar Lönnbom.
Ebbamåla bruk i början av 2000-talet. Foto: Ingemar Lönnbom.

Ebbamåla bruk

Ebbamåla gjuteri och mekanisk verkstad

Ett par mil uppströms Mörrumsån, vid Hovmansbygd, ligger det gamla Ebbamåla bruk. Anläggningen är ett kulturminne och har utnämnts till riksindustriminne, ett den nya tidens museum med den gamla miljön intakt. Industrimiljön skapades i början av 1900-talet och har bevarats såväl i det yttre som inne i lokalerna. Här finns gjuteriet, smedjan, den mekaniska verkstaden och kraftverket. Handformningsgjuteriet från 1901 är helt komplett. Den mest kända produkten från Ebbamåla har varit träullshyveln som exporterades till många länder.

Numera kan man se en sådan i funktion på bruket - tillverkning av träull sker i liten skala. Gjutjärnsprodukter av olika slag tillverkas och säljs och rundvandringar på Ebbamåla bruk anordnas.

En kulturhistorisk undersökning med intervjuer och fotografier genomfördes år 1999 av Blekinge museum.
Undersökningen är publicerad i Blekingeboken 2000.


Vill du bidra med din berättelse till denna rotbygd?

Kontakta redaktionen så hjälper vi dig vidare.Denna sida är visad 5967 gånger.