LOGGA IN
OM ROTBYGD

Drottningskärs kastell, Aspö.
Foto: Nalle Schöön
Drottningskärs kastell, Aspö. Foto: Nalle Schöön

Aspö förr och nu

Så här beskrevs Aspö för 150 år sedan:

Aspö, en ö i Blekings-skären uti Nättraby socken och Medelstads härad af Karlskrona län, hvartill äfven Gjölö hör, består af 35/12 mantal. Imellan 
denna ö och Tjurkö går stora inloppet till Karlskrona hamn. På den vid Aspö belägna holmen Drottningskär ligger ett kastell och ett annat starkt fäste på Kungsholm vid Tjurkö; afståndet mellan dessa skansar är omkr. 760 famnar. De äro anlagda till hamnens försvar, ifall fiendtliga anfall skulle ega rum. (Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige, 1859-1870)Denna sida är visad 4902 gånger.