LOGGA IN
OM ROTBYGD

De nya bostadsområdena som byggdes på 60- och 70-talen var efterlängtade. Sedan blev de utskällda. Nu är de ”inne” igen, och många återupptäcker de fördelar som finns med områden som Kungsmarken.
De nya bostadsområdena som byggdes på 60- och 70-talen var efterlängtade. Sedan blev de utskällda. Nu är de ”inne” igen, och många återupptäcker de fördelar som finns med områden som Kungsmarken.

Utskällt och hyllat bostadsområde

De nya bostadsområdena som byggdes på 60- och 70-talen var efterlängtade. Sedan blev de utskällda. Nu är de ”inne” igen, och många återupptäcker de fördelar som finns med områden som Kungsmarken.

Det växer fram en nyanserad bild av det så kallade ”miljonprogrammet” som bidrog till att Sverige blev världsledande när det gällde bostadsstandard. Under tio år byggdes 100.000 nya bostäder om året, inte bara i flerfamiljshus. Det skedde under viss brådska, med rationella metoder och med funktionen främst. Allt blev naturligtvis inte bra, men under en period har det varit tabu att säga något positivt alls om miljonprogrammet.

I mitten av 1960-talet fanns det pengar och allt kurvor pekade uppåt. Samhällets jättesatsning på byggande mellan 1965 och 1974 avskaffade bostadsbristen på många håll. Det var just under de här åren Kungsmarken kom till.

Det första huset, A-huset, väckte på sin tid uppseende för sin djärva arkitektur. För att passa in i den backiga naturen på kullen, anpassade arkitekterna Strehlenert och Bofeldt huskroppens form efter höjdkurvorna. Den kallades därför beundrande ”Ormen långe” på grund av sin slingrande form! Otaliga är de artiklar i arkitekttidskrifter som tar upp Kungsmarken som ett positivt exempel från miljonprogrammet, inte bara för husens utformning utan också för bra planerade bostäder. Annars har miljonprogrammet ofta beskyllts för enformighet och dålig kvalitet.

De som flyttade in i miljonprogrammets bostäder var nöjda eftersom de i allmänhet flyttade från dålig bostadsstandard på landsbygden eller i städernas saneringsfastigheter. De kom till moderna lägenheter som var betydligt mera lättskötta än deras gamla hem.

Men det har sagts om de här bostadsområdena att de aldrig blivit ”färdigbyggda” enligt de idéer som fanns från början. Idén var nämligen att allt skulle finnas nära: arbetsplatser, bostäder och ett centrum med olika samhällsfunktioner och kommersiell service. Men när servicen och kommunikationerna förblev outbyggda fick många områden dåligt rykte, trots de fina bostäderna.
 Denna sida är visad 3032 gånger.