LOGGA IN
OM ROTBYGD


Jordö

(Citat från jordo.se)

Jordö är intressant inte bara för sin vackra natur, utan även ur kultursynpunkt. På Jordö finns bl.a. mossbeväxta stenmurar, gamla kåsor och primitiva stenbryggor för angöring av båtar. Under åren 1860 – 1967 gick Kuggebodalinjen i Listerby skärgård via Jordö. Jordö Byalag gav 2011 ut Jordöboken, som beskriver öns historia och presenteras under fliken Jordö/Historik på denna hemsida.

På Jordö finns det 78 fastigheter varav ett antal med fast boenden medan det stora flertalet används för fritidsboende. På en av gårdarna bedrivs det lantbruk. Det kan noteras att alla ägare strävar efter att behålla den särart som är typisk för Jordö.

År 2011 har en del av ön blivit naturreservat. Jordö naturreservat är drygt 23 hektar stort. Kulturgeografiskt tillhör det de sydsvenska odlingsbygderna och naturgeografiskt består det av sprickdalsterräng och ekskogsområde.

Jordö ger rika möjligheter till  naturupplevelser vid promenader i härlig natur. Här finner man också många av de stenbrott som är minnen från stenhuggeriepoken i Blekinge mellan åren 1860 – 1930.  Med närheten till havet med Listerby skärgård och alla öar som finns där  ges många möjligheter att fiska, bada, segla – ja bara njuta i en vacker skärgård.

På Jordö finns byalag, vägförening och ett missionshus som skapar en fin gemenskap. Varje sommar anordnar byalaget aktiviteter av skilda slag. Vägföreningen (Almö-Jordö samfällighetsförening) sköter vägarna vinter som sommar.Denna sida är visad 5072 gånger.